S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Robis s.r.o.
OD Medvedzie
027 44 Tvrdošín
tel: 0944313219 / 0905832454
robobucek@aol.com
Buček Róbert

TOVAR V AKCII

bežná cena 18,30 EUR (465,22 CZK)
naša cena 13,90 EUR (353,37 CZK)
skladom
naša cena 11,30 EUR (287,27 CZK)
skladom
bežná cena 12,90 EUR (327,94 CZK)
naša cena 11,30 EUR (287,27 CZK)
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 13,90 EUR (353,37 CZK)
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie z internetového obchodu www.vasholubnik.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby. Nákup sa riadi nasledovnými pravidlami:
Predajca Vami nakúpeného tovaru je:
 
Robis s. r. o.
Hlísno 797
Tvrdošín 027 44
0944 313 219
IČO: 54 273 889
DIČ: 2121614660
 
Bankový účet pre bezhotovostné platby:
 
Číslo účtu: EUR v Slovenskej republike 2102084830/8330
                CZK v Českej republike 2102084830/2010
Banka: FIO
 
Orgán dozoru:
 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-69; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk
 
Znenie obchodných podmienok:
 1. Zákazník si vyberá tovar prehľadaním internetovej predajne www.vasholubnik.sk. Po vybratí vhodného tovaru je tento tovar vložený do nákupného košíka.

 2. Pri objednávaní cez internet je nutné uviesť nasledujúce údaje:

  • Pri súkromných osobách uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
  • Pri právnických osobách uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ a miesto podnikania.
 3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru.

 4. Dodanie tovaru je zabezpečené spoločnosťou GLS/poštoví kuriér Kupujúci súhlasí s poskytnutím nutného minima osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru dopravcovi (meno, adresa, telefón).

 5. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.

  5.1 Vrátený tovar nesmie niesť známky používania, musí byť v originálnom balení, so všetkým originálnym príslušenstvom a dokumentáciou ako aj faktúrou.

  Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť poštou na adresu Róbert Buček, Medvede 182, 027 44 Tvrdošín.
  Tovar nezasielajte na dobierku, cena tovaru Vám bude vrátené po skontrolovaní tovaru a príslušenstvá.

  Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na uvedený bankový účet, ak tovar spĺńa podmienky v časti 5.1

 6. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie v prípade chyby pri importe cien a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 7. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

  Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu posktnuté.

 8. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

 9. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v rátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

 10. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 11. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 12. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

  Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

 13. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

  Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

  Prevádzkovateľ internetových stránok www.klikit.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 14. Objednávateľ súhlasí, aby jeho e-mailová adresa bola poskytnutá Prevádzkovateľovi ako spracovateľovi osobných údajov na účely prípravy a odoslania Dotazníka a noviniek.

 15. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať kontaktom predávajúceho.

 16. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 17. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.klikit.sk.

V Tvrdošíne, dňa 07.09.2015

Ochrana osobných údajov

Prosíme, nezabudnite si prečítať :

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.vasholubnik.sk dostupného na doméne holubar.sk je spoločnosť Robis s.r.o. Hlísno 797 Tvrdošín (ďalej len "prevádzkovateľ"). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne vasholubnik.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, administrátora, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky www.vasholubnik.sk.  Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním www.vasholubnik.sk je vylúčené.
 3. Podmienkou využívania časti služieb www.vasholubnik.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií spadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä meno a priezvisko, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ"). Registrovaný používateľ môže vo svojom profile na www.vasholubnik.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje.
 4. Používateľ môže po registrácii uverejňovať text, obrázky a ďalší obsah (ďalej len "obsah"), ktorý nie je v rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom www.vasholubnik.sk zverejní.
 5. Na www.vasholubnik.sk je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony SR, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci www.vasholubnik.sk. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu www.vasholubnik.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť www.vasholubnik.sk.
 6. Obsah pridaný používateľom na www.vasholubnik.sk považuje prevádzkovateľ za vlastníctvo používateľa. Tento obsah bude prevádzkovateľ využívať len na prevádzkovanie a propagáciu stránok www.vasholubnik.sk. Za využívanie používateľom pridaného obsahu vyššie uvedenými spôsobmi používateľovi od prevádzkovateľa neprináleží odmena. Ak chce prevádzkovateľ využiť obsah pridaný používateľom iným spôsobom, musí si od používateľa vyžiadať súhlas a dohodnúť sa s ním na podmienkach.
 7. Do diskusného fóra a bazáru prevádzkovaných na portáli www.vasholubnik.sk je zakázané pridávať inzerciu a ponuky týkajúce sa priameho predaja holubov. Ponúkať holuby je možné len prostredníctvom aukcií.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať zo stránok www.vasholubnik.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám www.vasholubnik.sk tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach www.vasholubnik.sk reklamu.
 10. Používanie stránok www.vasholubnik.sk je bezplatné. Prevádzkovateľ je oprávnený spoplatniť niektoré služby www.holubar.sk, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do obsahu stránok www.vasholubnik.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 
NGRkMjE